19/06/13

Volodymyr Bilyk: from "CEReRA" (a collection of lettrist poems)


 


10
III OIIL.
ТПТШІТПТЦ
ШШШТШТ
ТПТВШТТ
ШШТШЖШ

OOOOOOO
OO
O
O
O
LOOO
Oo
o
O
oooL

LLLIlлiil
SRNRNMRNMRNMNSMIM
OH I I WE
V
MMM
M
MWM
EW
 
VV
AU
E
WIIIMWMWMT

LLLILЛііІіЛS
IIIiIVIiIIVS
HII IO I II I II I IO
MAERRNMWM
MMMЛМО
МММ МА
МММ МЕ
MMMR C
MMMB S
mmmMms


 


14
‎____
_ТУТ
_____
__ТУТ
_____
__ТУТ
______
___ТУТ
_______
____ТУТ - ТАМ
________
_____ТУТ
_______
____ТУТ
_______
____ТУТ
_____
__ТУТ


 


15
Mountain with a Fountain

Even if it sound rhythmic
And looks ridiculous

Mountain cannot be not-great

Especially
 
when it goes straight to you
Singing a thoughtful melody

LLLiqooqod O
llliod
OLiLLL
II CVVI LLL LLLLL
CFVILIICLILLL
ilililMNIllL
Illiivlilll
IQilod
Ci


17
WEEEEEEE
E.E
IIEEEEEE
____VVVVVV
____<<___
ЛЛЛЛЛЛ
____VVVVVV
___
ЛЛЛЛЛЛ
WEEEEEE
WEEEEEE
MEEEEEE
X>.
WEEEEEE
MEEEEEE
_VVVVVV

_ _ AAAAAA
___
ЛЛЛЛЛЛ
WEEEEEE
MEEEEEE
_ VVVVVV
_
ЛЛЛЛЛЛ
WEEEEEE

and the great big word fall of WEEEEEE18
UUIUUSUUUb
cccCCC
IIICCoKCKCKCKCOQ
I I II I ISI i II i II i II I Qb
mimnsmnmnmnmnmnms
I I II I IOI I II I
SUULV UI II I U II
M
OOIOOIOOIOIOIOI

MIMSMNMNMNMNMS
WIWSUWUWUWUWS
QQIQQIQQIQQIQQIQQIQI
WSWSWUWUWUWS
I
OOIOOIOOIIOOIOOIOOIO
MIMSMMMMMMR
OOIOAOODIODIODIO
OAOASAAAAAAAAAO